Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Välkommen till Hyresavtal.nu

Vid fastighetsinnehav gäller en rad regler och förordningar som återfinns i Jordabalken (JB). En fastighet är juridiskt sett ett område på jordytan med eller utan byggnader men i dagligt tal menar man ofta själva byggnaden när man talar om en fastighet. Till fastigheten räknas även vissa tillbehör som fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Här hittar du information om hyresavtal, både gällande bostad (privat) och lokal (företag).