Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Uthyrning av hela hyresrätten

9.1 Uthyrning av hela en hyresrätt

För att en hyresgäst ska ha rätt att hyra ut hela sin lägenhet krävs, som huvudregel, att hyresvärden samtycker till uthyrningen. Detta stadgas i 12:39 1 st. JB. (I 12:39 2 st. JB stadgas att om en kommun är bostadshyresgäst behöver denne inget samtycke från hyresvärden för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Hyresvärden måste dock informeras om upplåtelsen.) Om hyresgästen inte lämnar sitt samtycke har hyresgästen möjlighet att ansöka om tillstånd för uthyrningen hos hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Om ett tillstånd lämnas kan det i tillståndet bestämmas hur länge andrahandsuthyrningen får vara och denna får även förenas med villkor. Detta stadgas i 12:40 JB. Hyresnämndens tillstånd kan inte heller överklagas vilket stadgas i 12:70 2 st. JB.

Relaterade länkar: