Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Andrahandshyresgästens rättigheter

9.1.4 Andrahandshyresgästens rättigheter

Andrahandshyresgästen har inte bättre rätt än förstahandshyresgästen. Detta innebär att om förstahandshyresgästens hyresavtal upphör att gälla måste andrahandshyresgästen flytta ut, trots att denne kan ha ett besittningsskydd gentemot sin avtalskontrahent. Andrahandshyresgästen måste således lita på att dennes avtalskontrahent, dvs. förstahandshyresgästen, upprätthåller sitt hyresförhållande med hyresvärden. Besittningsskydd får en andrahandshyresgäst som hyr en bostadslägenhet efter att hyresförhållandet har varat i mer än två år i följd. Detta stadgas i 12:45 1 st. 1 p. JB, se närmare om besittningsskydd avsnitt 3.

Vid lokalhyra måste andrahandshyresgästen avstå besittningsskyddet i en särskilt upprättad handling. Därför det är lämpligt att som förstahandshyresgäst ställa upp ett sådant villkor för att överhuvudtaget bevilja uthyrningen. Ska uthyrningen vara i mindre än fem år behöver inte avtalet godkännas av hyresnämnden. Om ett godkännande från hyresnämnden krävs för att besittningsskyddet skulle kunna avtalas bort, är det sannolikt att ett sådan godkännande utan problem skulle meddelas. Detta eftersom förstahandshyresgästen måste anses ha godtagbara skäl till att vilja avtala bort besittningsskyddet, se närmare avsnitt 4.

Relaterade länkar: