Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Beaktansvärda skäl (bostad)

9.1.1 Närmare om beaktansvärda skäl för uthyrning i andra hand (bostad)

De skäl som får åberopas till hyresgästens fördel ska grunda sig i dennes ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller tillfälliga studier på annan ort, särskilda familjeförhållande eller därmed jämförbara förhållanden. När det är fråga om uthyrning av en bostad kan alla dessa grunder utan svårighet tillämpas. Vid lokaluthyrning tolkas dessa regler lite mer restriktivt.

Relaterade länkar: