Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Beaktansvärda skäl (lokal)

9.1.2 Närmare om beaktansvärda skäl för uthyrning i andra hand (lokal)

Vid lokalhyra är det främst sociala skäl (t.ex. familjeförhållande eller sjukdom) som kan leda till att ett tillstånd om uthyrning i andra hand. En sådan uthyrning begränsas dessutom ofta i tid. Hyresgästen ska på något sätt vara förhindrad att bedriva verksamheten i lokalen och att hyra ut den ska i princip vara den enda realistiska möjligheten att behålla hyresrätten till lokalen. Om verksamheten kan drivas vidare, t.ex. av en anställd, meddelas i regel inget tillstånd. Tillstånd lämnas inte heller om hyresgästens bortavaro eller hinder att bedriva verksamheten avser en kortare tid.

För att ett tillstånd ska meddelas måste hyresgästen, så långt det är möjligt, minimera de olägenheter som eventuellt kan uppstå för hyresvärden på grund av andrahandsuthyrningen. Det är tydligt att det är svårare att få till stånd en andrahandsuthyrning av en lokalhyresrätt än en bostadshyresrätt trots att samma regler är tillämpliga på båda situationerna.

Relaterade länkar: