Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Befogad anledning att vägra medge uthyrning

9.1.3 Närmare om befogad anledning att vägra uthyrning i andra hand

Hyresvärden måste ha en befogad anledning till att vägra uthyrningen. Om andrahandshyresgästen inte kan uppfylla de allmänna krav som ställs på en hyresgäst kan det vara skäl att vägra. Det måste således kunna antas att hyresgästen kommer att sköta sig (vid bostadshyra) eller sköta den eventuella verksamheten som bedrivs (vid lokalhyra) och inte stör omgivningen. Däremot har dennes ekonomi ingen betydelse eftersom att det är förstahandshyresgästen som betalar hyran till hyresvärden. Vidare får lägenheten givetvis inte användas på något annat sätt än det avsedda under tiden för andrahandsuthyrningen, se närmare avsnitt 5.3.

Om hyresgästen inte skulle ha rätt att byta lägenhet med stöd av 12:35 JB är det rimligt att vägra hyresgästen att hyra ut lägenheten i andra hand, se närmare om när 12:35 JB inte är tillämplig avsnitt 7.4. Även i andra situationer då hyresgästen har ett svagt eller inget besittningsskydd överhuvudtaget har hyresvärden sannolikt befogad anledning att vägra en uthyrning i andra hand, se närmare t.ex. avsnitt 3.3 eller avsnitt 4.3. Vad som skulle kunna tala emot detta är om hyresgästen har ett väldigt starkt skäl till att hyra ut lägenheten och andrahandshyresgästen kan antas vara väldigt skötsam.

Relaterade länkar: