Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Uthyrning utan samtycke eller tillstånd

9.2 Uthyrning utan samtycke eller tillstånd

Om hyresgästen hyr ut sin lägenhet utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden riskerar denne att hyresrätten förverkas med stöd av 12:42 1 st. 3 p. JB. För att hyresgästen ska få sägas upp på grund av att hyresrätten är förverkad måste hyresvärden först säga till hyresgästen att vidta rättelse. Om hyresgästen, med anledning av tillsägelsen, omedelbart skickar ut andrahandshyresgästen eller ansöker om tillstånd för uthyrningen hos hyresnämnden och får den beviljad förverkas dock inte hyresrätten. I RBD 2:89 ansågs även en ansökan om att få överlåta hyresrätten hindra att hyresrätten förverkas.

Har hyresgästen hunnit vidta rättelse efter tillsägelsen får hyresvärden inte säga upp hyresgästens avtal p.g.a. förverkande av hyresrätten. Hyresvärden måste dessutom säga till hyresgästen att vidta rättelse inom två månader från att denne har fått kännedom om att hyresgästen hyr ut lägenheten till annan. Om hyresvärden inte säger till inom dessa två månader har hyresgästen skäl att tro att Hyresvärden godkänner andrahandsuthyrningen. Hur lång tid hyresgästen ska ha på sig att skicka ut andrahandshyresgästen är inte stadgat. Denna bedömning måste göras utifrån varje enskilt fall. I RH 1999:134 hade hyresgästen givits nio dagar att vidta rättelse när en restauranglokal hade hyrts ut i andra hand. Detta ansåg rätten vara för kort tid. I NJA 1979 s. 94 ansåg rätten att tre veckors tid för rättelse var för lång tid.

Viktigt att komma ihåg är att förutsättningen för att en hyresrätt ska vara förverkad är att kontraktsbrottet, att hyra ut lägenheten i andra hand utan tillstånd, inte är av ringa betydelse. Detta stadgas i 12:42 5 st. JB, se närmare om förverkande avsnitt 2.6.

Relaterade länkar: