Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Besittningsskyddets räckvidd

3.2 Besittningsskyddets räckvidd

Huvudregeln är att alla hyresgäster som hyr en bostadslägenhet har besittningsskydd till bostaden. Detta innebär att besittningsskyddet inträder omedelbart vid tillträdet av bostaden. I 12:45 JB stadgas dock vid vilka situationer hyresgästen inte har något besittningsskydd till bostaden. Detta är främst situationer då parternas avsikt är att hyresförhållandet endast ska vara tillfälligt. Dessa situationer är följande:

  • När hyresavtalet gäller upplåtelse av en bostad i andra hand och hyresförhållandet inte varat längre än två år i följd. Detta gäller dock inte om upplåtaren (förstahandshyresgästen) hyrt minst två bostäder i syfte att hyra ut dom i andra hand. Observera att denna bestämmelse även är tillämplig på uthyrning av bostadsrätt i andra hand.
  • När hyresavtalet gäller upplåtelse av ett möblerat rum eller en bostad för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i följd.
  • Om hyresavtalet avser en del av hyresvärdens egen bostad. I dessa situationer anses hyresvärdens intresse av att hyresgästen inte ska kunna förlänga avtalet mot hyresvärdens vilja väga tyngre än hyresgästens intresse.
  • Om hyresvärden säger upp hyresavtalet i förtid på grund av att avtalet är förverkat (se närmare om förverkande avsnitt 2.6) och hyresgästen inte har någon maka eller sambo (se närmare om makas eller sambos rätt att träda in i hyresförhållande avsnitt 2.5.5).
  • Om hyresgästen och hyresvärden särskilt avtalat om att hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet och avtalet är godkänt av hyresnämnden.

Relaterade länkar: