Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Ändringar och rivning av fastigheten

3.4.4 Brytande av besittningsskydd p.g.a. ändringar och rivning av fastigheten

En annan besittningsbrytande grund är när hyresvärden ska företa ändrings- eller rivningsarbete av fastigheten eller om fasigheten inte längre ska användas för bostadsändamål. Detta stadgas i 12:46 1 st. 4 p. JB. I dessa fall görs en intresseavvägning mellan parternas intresse vilket framgår direkt av lagtexten (se närmare om intresseavvägning i avsnitt 3.4). I dessa situationer måste hyresvärden ha konkreta planer för vad som ska ske med fastigheten. Det går således inte att endast hänvisa till ändringsarbete eller ett nytt användningsområde för att bli av med en hyresgäst.

Vid intresseavvägning beaktas även bostadsmarknaden på orten. Är fastigheten belägen på en ort där det råder bostadsbrist krävs i regel att hyresvärden erbjuder en ersättningslägenhet. Ersättningslägenheten ska i huvudsak motsvara den tidigare lägenheten med avseende på standard, läge m.m. Det finns möjligheter för hyresvärden att komma undan ansvaret att ordna med en ersättningslägenhet. Detta är om parterna tagit in en klausul om rivning eller ändringsarbeten i hyresavtalet. I dessa fall är hyresgästen redan vid avtalets ingående medveten om den kommande situationen. Även när hyresgästens behov av en bostad är begränsat behöver inte hyresvärden erbjuda en ersättningslägenhet t. ex. vid hyra av fritidsboende.

Om ändringsarbeten ska ske i fastigheten ska hyresgästen, om det är möjligt, ges möjlighet att hyra en likvärdig bostadslägenhet i fastigheten när arbetet är färdigställt, vilket framgår av 12:46 3 st. JB. Det spelar ingen roll om, eller hur, hyresavgiften har förändrats. Viktigt att notera är att det inte är frågan om någon absolut rätt för hyresgästen.