Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En- och tvåfamiljshus samt bostadsrätter

3.4.6 Brytande av besittningsskyddet vid en- och tvåfamiljshus samt bostadsrätter

En hyresgäst i ett en- eller tvåfamiljshus har ett svagare besittningsskydd. Detta beror på att hyresvärdens, och ägarens, intresse i dessa situationer oftast väger tyngre än i vanliga fall. Här skyddas hyresvärdens intresse av att själv kunna förfoga över sin egendom som denne vill, vanligtvis genom att själv flytta in i bostaden eller överlåta fastigheten. (Vid en försäljning av fastigheten skulle hyresvärden, d.v.s. säljaren, få mindre betalt för fastigheten om lägenheterna i denna var uthyrda.) En förutsättning för att hyresvärden ska kunna åberopa omständigheten är att bostaden/de två bostäderna inte hyrs ut i affärsdriven uthyrningsverksamhet, detta framgår av 12:46 1 st. 6 p. JB.

I övrigt sker avvägningen mellan parternas intresse på samma sätt och utifrån samma grunder som annars (se närmare avsnitt 3.4).