Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Objektivt godtagbara skäl

3.4.1 Närmare om objektivt godtagbara skäl

I rättsfallet RBD 36:79 diskuterar domstolen vad objektivt godtagbara skäl är. För att ett skäl ska vara objektivt godtagbart får det inte vara diskriminerande, uttryck för hämndauktion eller liknande. Skälen får inte heller vara för vaga eller oprecisa. I rättsfallet RBD 4:87 ansågs en planerad ombyggnad inte vara tilläckligt bestämd och därför inte objektivt godtagbar som grund då bolaget inte kunde säga när planerna skulle realiseras. Således kan man säga att svepskäl och skäl som inte faktiskt stadgar sig på den åberopade grunden inte anses vara objektivt godtagbara.