Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Avstående från besittningsskydd

4.3 Avstående från besittningsskydd

Hyresgästen kan avstå från besittningsskyddet om det görs i en särskild handling. Avstår hyresgästen från besittningsskyddet har denne inte rätt till ersättning för den förlust denne lider på grund av att hyresavtalet sägs upp. Precis som vid bostadshyra är syftet med att avståendet görs i en särskild handling att det inte ska kunna undgå hyresgästen att denne inte har något besittningsskydd. Vid lokalhyra måste denna särskilda handling godkännas av hyresnämnden innan hyresförhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen varat i nio månader. Detta stadgas i 12:56 2 st JB. Även vid lokalhyra är hyresnämnden i regel restriktiv med att godkänna sådana handlingar. Hyresvärden ska ha godtagbara skäl till att denne begär att hyresgästen avstår besittningsskyddet.

Det är ändå möjligt att ett avtal om avstående av besittningsskydd blir giltigt utan hyresnämndens godkännande. Om avståendet endast ska gälla i mindre än fem år från att hyresförhållandet inleds och anledningen till att hyresgästen sägs upp är att hyresvärden själv ska bedriva egen verksamhet i lokalen. Även vid andrahandsupplåtelse behövs heller inget godkännande från hyresnämnden om avståendet inte gäller längre än fem år och anledningen till uppsägningen av andrahandshyresgästen är att hyresförhållandet mellan hyresgästen, d.v.s. andrahandsupplåtaren, och hyresvärden ska upphöra.

Ett avtal om avstående av besittningsskyddet kan utformas på olika sätt vid lokalhyra. Avståendet kan vara olika omfattande, antigen kan avståendet vara totalt eller begränsat till särskild angivna situationer. Det är också möjligt att avtala bort reglerna om att hyresvärden vid en uppsägning måste erbjuda förlängning av avtalet på ändrade villkor innan avtalet upphör gälla.

Relaterade länkar: