Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Besittningsskyddets räckvidd

4.2 Besittningsskyddets räckvidd

Hyresgästens indirekta besittningsskydd inträder inte omedelbart utan först efter att hyresförhållandet har varat i nio månader. Besittningsskyddet bryts sedan, på samma sätt som vid bostadshyra, om hyresgästen förverkat hyresrätten (se närmare avsnitt 4.4). I 12:28 JB stadgas dessutom att hyresgästen måste ställa pant eller borgen för hyresförhållandet som hyresvärden skäligen kan nöja sig med. Detta ska göras inom en månad och om hyresgästen inte gör detta har denne inte något besittningsskydd och kan således bli uppsagd av hyresvärden utan rätt till ersättning.