Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Besittningsskyddets utformning

4.1 Besittningsskyddets utformning

Utgångspunkten är att hyresavtalet ska förlängas. Säger hyresvärden upp avtalet utan giltig grund (se närmare avsnitt 4.5) eller, om denne kräver oskäliga villkor för att hyresavtalet ska förlängas eller, kräver hyresvillkor som strider mot god sed i hyresförhållandet har hyresgästen rätt till ersättning för den skada denne lidit genom att hyresförhållandet upphört. Detta gäller även om det är hyresgästen som har sagt upp hyresavtalet för att denne vill ändra hyresvillkoren.

Även fast lokalhyresgästen endast har ett indirekt besittningsskydd är besittningsskyddet i princip utformat så att en intresseavvägning ändå görs. Precis som vid bostadshyra måste hyresvärden kunna uppvisa ett objektivt godtagbart skäl samtidigt som hyresgästen ska ha ett skyddsvärt (vid lokalhyra, ofta benämnt som beaktansvärt) intresse. Ett grundläggande krav för hyresgästen är att denne överhuvudtaget bedriver någon form av verksamhet och således har behov av lokalen.