Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Brytande av besittningsskydd

4.4 Brytande av besittningsskydd

Om hyresgästen inte har avstått besittningsskyddet är målsättningen att hyresförhållandet ska bestå. Skulle hyresgästen sägas upp när hyresgästen har besittningsskydd har hyresgästen rätt till ersättning. Det finns dock fem fall då besittningsskyddet bryts och hyresvärden har rätt att säga upp hyresgästen. Dessa fall, som stadgas i 12:57 JB, är

  • vid kontraktsbrott,
  • rivning av byggnaden,
  • ombyggnad av byggnaden,
  • med stöd av generalklausulen eller
  • vid hyresvillkorsändring.

Relaterade länkar: