Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Lokalhyresgästs rättigheter

10.2.1 En lokalhyresgästs rätt att säga upp avtalet innan tillträdesdagen

Om en hyresgäst har träffat ett avtal innan fastigheten utmäts men före tillträdesdagen har hyresgästen rätt att säga upp avtalet. En sådan uppsägning måste dock ske inom en månad från att hyresgästen fick kännedom om utmätningen. Hyresgästen har även rätt till ersättning för den skada som uppstår i denna situation. Detta stadgas i 12:29 JB.