Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Bostadshyresgästs rättigheter

10.1.2 Särskilt om en bostadshyresgäst rätt vid försäljning

När en fastighet som är taxerad som en hyreshusenhet säljs har en bostadshyresgäst i princip alltid rätt att bo kvar. Om det finns ett skriftlig hyresavtalet, som gäller på obestämd tid och hyresgästen har hunnit tillträda lägenheten före försäljningen, är detta avtal alltid gällande mot köparen. Denna rätt stadgas i 7:16 JB.