Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Tilläggsavtal

10.1.1 Tilläggsavtal

Om ett tilläggsavtal inte kan göras gällande enligt de regler som presenterats i avsnitt 10.1 kan det ändå bli gällande mot den nya hyresvärden. Detta är om det i fastighetsägarens exemplar av huvudavtalet för hyresrätten har gjorts en skriftlig anmärkning om tillägget. I sådana fall gäller denna överenskommelse gentemot den nya hyresvärden som om ett förbehåll om tillägget hade skett.  Detta stadgas i 7:12 JB. Givetvis är det en förutsättning att den nya ägaren, på något sätt, blivit bunden av huvudavtalet.