Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresförhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd

10.3 En hyresgästs rättigheter och skyldigheter gentemot en ny och en tidigare hyresvärd

Efter en överlåtelse av en fastighet med hyresrätter har en hyresgäst olika rättigheter och skyldigheter gentemot sin tidigare och nya hyresvärd. I dessa situationer är det viktigt för hyresgästen att veta till vem denne ska vända sig och inom vilken tid rättigheter kan göras gällande.