Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresavtalet

Ett hyresavtal är ett avtal där hus, eller del av hus, upplåts till nyttjande mot en viss ersättning. Detta stadgas i 12:1 1 st. JB. Ett hus eller en del av ett hus kan således innebära många olika sorters hyresobjekt, t. ex. bostadslägenhet, fritidsbostad, affärslokal, lagerutrymme, garage eller bara ett rum. Trots att ett hyresavtal i lagens mening per definition endast är ett hyresavtal för ett hus eller del av hus omfattas även den mark som eventuellt tillhör huset, dock under den förutsättningen att marken inte främst ska användas för jordbruksändamål. Detta stadgas i 12:1 2 st. JB.

Vidare innehåller den svenska hyreslagstiftningen många bestämmelser som reglerar hyresavtalet mellan hyresgäst och hyresvärd, vilket kommer presenteras i det följande.

Relaterade länkar: