Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Avtal på obestämd tid

2.5.1 Avtalstid och uppsägning för avtal på obestämd tid

Den kortaste uppsägningstiden för avtal slutna på obestämd tid är tre månader för bostäder och nio månader för lokaler, detta stadgas i 12:4 JB. Önskar parterna att en längre uppsägningstid ska gälla är det möjligt att avtala om detta, i NJA 1993 s. 555 avtalade parterna om en uppsägningstid om 24 månader.

Relaterade länkar: