Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Särskilt om uppsägning av lokalhyra

2.5.6 Särskilt om uppsägning av lokalhyra

Vid lokalhyra finns ytterligare regler som särskilt reglerar hur och när ett lokalhyresavtal får sägas upp. Se närmare avsnitt 8 om hyresgästens rätt att säga upp hyresavtalet med stöd av 12:32 2 st. JB när hyresvärden vägrar samtycka till överlåtelse av hyresavtalet. Se även avsnitt 4.4 om hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet på grund av brytande av hyresgästens indirekta besittningsskydd.

Relaterade länkar: