Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresavgift (bostad)

2.3 Hyresavgift (bostad)

Hyresavgiften ska, enligt 12:19 1 st. JB,  anges i hyresavtalet eller, om hyresavtalet innehåller någon förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen, i förhandlingsöverenskommelsen. I detta belopp ska även avgifter för kostnader som hänför sig till driften av huset tas upp, så som el, vatten och värme. Dessa uppgifter behöver dock inte tas med i något av följande fall:

  • om hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul och beräkningsgrunden för avgiftens storlek har fastställs genom en förhandlingsöverenskommelse,
  • om bostaden är belägen i ett en- eller tvåfamiljshus eller,
  • om kostnaden för avgiften påförs varje enskild hyresgäst efter individuell mätning.

Är det frågan om en andrahandsuthyrning behöver hyran endast anges med anknytning till vad upplåtaren själv betalar i hyra eller årsavgift.

Angående prövning och ändring av hyresavgiftens storlek se närmare under avsnitt 13.3.

Relaterade länkar: