Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Återbetalning av hyra

2.3.1 Återbetalning av hyra i vissa fall

Om hyresvärden erhållit hyra som är oskäligt hög kan hyresvärden, efter att hyresgästen har ansökt om återbetalning av hyra hos hyresnämnden, bli tvungen att med ränta betala tillbaka den del av hyran som inte är att anses som skälig. Detta framgår av 12:55 e 2 st. JB. Detta gäller dock endast andrahandsuthyrning och uthyrning av rum under förutsättning att det inte är en upplåtelse för fritidsändamål.

Bedömningen av hyrans skälighet ska göras utifrån vad upplåtaren själv betalar i hyra. Är andrahandshyran väsentligt högre än upplåtarens egen hyra är denna att anse som oskälig. På hyresgästens begäran kan även hyresnämnden besluta vilken hyra som ska gälla i det fortsatta hyresförhållandet. Om hyresnämnden tar ett sådant beslut ska den gälla fr.o.m. dagen då ansökan lämnades in. Ansökan om en sådan ändring får dock inte komma in senare än tre månader från att hyresgästen lämnade bostaden.

Den hyra som ska återbetalas till hyresgästen får dock inte vara för en period längre än ett år innan ansökan lämnades in. Den ränta som ska läggas på beloppet är dels för den tid mellan hyresgästens betalning av den oskäliga hyran fram till att beslut om återbetalning fattas, dels för den tiden från att beslutet tagits fram till dess att full återbetalning skett. För tiden mellan betalning och beslut är räntesatsen aktuell referensränta plus två procentenheter och för tiden mellan beslut och återbetalning är räntesatsen aktuell referensränta plus åtta procentenheter.