Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresavgift (lokal)

2.4 Hyresavgift (lokal)

Hyresavgiften ska anges i kommersiella hyresavtal. Däremot behöver inte avgifter för driftkostnader för huset anges, så som el, vatten och värme anges i avtalet.

I kommersiella hyresavtal är det, enligt 12:19 3 st. JB, även möjligt att knyta hyresavgiften till hyresgästens rörelseintäkter eller efter en skriftlig överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen. Normalt sett anges hyresavgiften i en viss procent av intäkterna exkl. moms med en minimi- och maximinivå för hyresavgiftens storlek. En sådan överenskommelse behöver inte fattas av hyresvärden och hyresgästen själv utan denna kan fattas av en hyresorganisation som respektive part är medlem i.

Löper avtalet på bestämt tid och tiden är minst tre år kan hyran också bestämmas utifrån en annan beräkningsgrund, t. ex. en indexklausul. Skulle avtalet vara på kortare tid än tre år eller gälla tillsvidare är sådana beräkningsgrunder inte giltiga.

Angående ändring av hyresavgiften se närmare under avsnitt 13.4.

Relaterade dokument: