Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En hyresgästs konkurs

12.2 En hyresgästs konkurs

När hyresgästen försätts i konkurs innan tillträdesdagen får hyresvärden säga upp avtalet om denne inte fått någon säkerhet för att avtalet fullgörs som denne skäligen kan nöja sig med. Hyresvärden får inte heller säga upp avtalet om denne inom en vecka efter att denne krävt säkerhet för avtalets fullgörelse får det. Detta stadgas i 12:31 2 st. JB. När hyresavtalet sägs upp innan tillträdet upphör avtalet att gälla omedelbart utan uppsägningstid.

Enligt 12:31 1 st. JB får en hyresgästs konkursbo alltid säga upp ett hyresavtal. När det är fråga om en bostadslägenhet krävs dock hyresgästens samtycke. Om hyresavtalet sägs upp har hyresvärden rätt till ersättning för den eventuella skada som uppstår. Den skada som främst kan uppstå är den uteblivna hyran under den tiden som lägenheten står tom, fram tills dess att hyresvärden lyckas hyra ut lägenheten på nytt.