Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En hyresvärds konkurs

12.1 En hyresvärds konkurs

När hyresvärden försätts i konkurs efter att hyresavtalet har ingåtts men innan tillträdesdagen, har hyresgästen rätt att säga upp avtalet på samma sätt som när fastigheten utmäts. Detta stadgas i 12:30 JB, se närmare avsnitt 10.2.1.

Om hyresvärden går i konkurs efter tillträdesdagen kommer en konkursförvaltare att förvalta fastigheten, vilket innebär att hyran ska betalas till denne och inte till hyresvärden. I denna situation finns det dock en risk för att hyresgästen förlorar hyresrätten vid en senare exekutiv auktion. Se närmare om förfarandereglerna vid en exekutiv auktion och vilka risker detta innebär för hyresgästen i avsnitt 10.2.