Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Brottslig verksamhet

5.5.2 Särskilt om förekomsten av brottslig verksamhet i lägenheten

Att bedriva någon form av brottslig verksamhet i lägenheten har tagits upp som en enskild förverkande grund i 12:42 1 st. 9 JB. Detta är sannolikt något som är störande för boende i omgivningen också. Den främsta anledningen till detta är att hyresvärden ska ha en möjlighet att säga upp avtalet då hyresvärden annars kan göra sig skyldig till medverkan till brott. Hyresvärden måste dock säga upp avtalet inom två månader från det att denne fick kännedom om den brottsliga verksamheten, vilket stadgas i 12:43 2 st. JB. Denna tidsfrist kan dock förlängas om saken angivits till åtal eller förundersökning.

Relaterade länkar: