Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Meddelande om önskat tillträde

5.4.1 Meddelande om önskat tillträde till lägenheten

Ett meddelande om att hyresvärden önskar genomföra mindre brådskande arbete, oavsett om det kommer att innebära väsentligt men eller hinder för hyresgästen eller ej, bör skriftligen lämnas till hyresgästen. Meddelandet bör innehålla uppgifter om vilket arbete som planeras, hur lång tid som arbetet beräknas ta och när arbetet planeras påbörjas. Saknas dessa uppgifter är det inte säkert att den aktuella fristen börjar att löpa. Hyresvärden måste kunna bevisa att hyresgästen tagit emot meddelandet.