Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Kvarlämnad egendom

5.6 En hyresgästs kvarlämnade egendom i hyresrätten

Ibland lämnar hyresgästen kvar egendom i hyresrätten efter att hyresförhållandet upplösts. Denna egendom blir hyresvärdens om hyresgästen inte inom tre månader efter hyresvärdens anmaning hämtar egendomen. Detta gäller även om ingen anmaning gjorts och hyresgästen inte hämtat egendomen inom sex månader från det att denne lämnade hyresrätten. Detta stadgas i 12:27 JB.