Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Användning av bostadslägenheten

5.2.3 En bostadshyresgäst användning av hyresrätten

Hyresrätten kan förverkas på grund av att hyresgästen har använt hyresrätten till annat ändamål än det avsedda och inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter tillsägning, detta stadgas i 12:42 1 st. 4 p. JB. Vad gäller bostadshyra är de tänkbara användningsområdena väldigt begränsade om man jämför med lokalhyra. Hyresgästen har dock rätt att, i bostaden, bedriva viss näringsverksamhet, t. ex. inreda ett rum som kontor. I övrigt kan en bostadshyresgäst eventuellt välja mellan att använda bostaden som fritidsbostad eller permanentboende. En fritidsbostad som användas som permanentbostad är sannolikt inte skäl nog för att en hyresrätt ska förverkas. Däremot om en fritidsbostad användas som permanentbostad i strid med villkor i hyresavtalet skulle den kunna förverkas. Detta resonemang behandlades i RBD 28:76. Se närmare om användning av lokalhyresrätt under avsnitt 5.3.

Relaterade länkar: