Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Underrättelse om skador och brister

5.2.2 En hyresgäst skyldighet att underrätta hyresvärden om skador och brister

Hyresgästen är skyldig att underrätta hyresvärden om eventuella brister eller skador i lägenheten som omedelbart måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte ska uppstå. Ju allvarligare olägenhet det är fråga om desto snabbare måste hyresvärden underrättas. Är hyresgästen borta när skadan uppstår och hyresgästen har berett hyresvärden tillträde att vid behov komma in i lägenheten under den tid som hyresgästen är borta är det dock tillräckligt att hyresgästen genast när denne kommer tillbaka underrättar hyresvärden om skadan. Det enklaste sättet att bereda hyresvärden tillträde är genom att lämna en extra nyckel till hyresvärden. Om hyresgästen inte underrättar hyresvärden ska hyresgästen ersätta den skada som uppstått på grund av försummelsen. Dessa regler gäller även situationer då hyresgästen upptäcker ohyra i lägenheten.