Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresrättens skick vid avtalets ingående

6.1 En hyresrätts skick vid avtalets ingående

I 12:9 1 st. JB stadgas att hyresvärden på tillträdesdagen ska lämna lägenheten i sådant skick som enligt den allmänna uppfattningen på den aktuella orten anses vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Denna huvudregel är att se som tvingande (vissa undantag får göras, se vidare nedan). Detta innebär att en hyresvärd inte kan friskriva sig från eventuellt ansvar genom att säga att hyresrätten hyrs ut i ”befintligt skick”.

Undantag från denna huvudregel får dock göras om det stadgas i hyresavtalet att lägenheten ska vara i sämre skick och det är fråga om en bostadslägenhet för fritidsändamål eller en lokal. Lägenheten får även vara i sämre skick om hyresavtalet har en förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen och det finns en förhandlingsöverenskommelse om lägenhetens skick.