Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresvärdens informationsskyldighet

6.7 En hyresvärds informationsskyldighet

Enligt 12:18 i JB är en hyresvärd skyldig att lämna uppgifter om dennes namn och adress där hyresvärden kan anträffas. Är hyresgästen dessutom en juridisk person ska motsvarande uppgifter lämnas för dennes ställföreträdare. Om hyresvärden inte finns i landet ska uppgift lämnas om namn och adress på en i Sverige bosatt person som är behörig att på hyresvärdens vägnar ta emot en delgivning. Dessa uppgifter ska anges i ett skriftligt meddelande som ska anslås på väl synlig plats i hyreshuset.