Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Skador på annat än lägenheten

6.6 En hyresvärds ansvar för skada på annat en lägenheten

12:11 JB som behandlar ringa skador på lägenheten gäller även på hyresgästens egendom. Detta innebär att en hyresgäst har rätt att få ersättning när dennes egendom skadas på grund av en brist i lägenheten. I RH 1982: 113 gavs hyresgästen rätt till ersättning då dennes egendom hade förstörts på grund av att vatten trängde in i lägenheten. I detta fall ansåg rätten att hyresvärden hade kunnat upptäcka hålet och reparera det väsentligt tidigare än vad som hade skett.

Hyresgästen har dock ingen rätt att kräva skadestånd på grund av personskada med hyreslagens regler om skadestånd. I dessa situationer får hyresgästen använda sig av den skadeståndsrättsliga lagstiftningen.