Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Förvärvsverksamhet som ger ekonomiskt utbyte

8.1.1 En förvärvsverksamhet som ger ekonomiskt utbyte

För att 12:36 JB ska vara tillämplig krävs att det är fråga om en förvärvsverksamhet och inte en konstnärlig verksamhet eller liknande. Verksamheten ska således ge någon form av avkastning. Bestämmelsen är inte heller tillämplig om hyresgästen lägger ner verksamheten och sedan försöka sälja hyresavtalet eftersom det inte längre finns någon verksamhet att överlåta.