Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Juridisk person som överlåter verksamhet

8.1.4 En juridisk person som överlåter en verksamhet

12:36 JB kan inte alltid tillämpas när en juridisk person ska överlåta verksamheten till en annan juridisk person. Bestämmelsen kan inte heller alltid tillämpas i fall då hyresgästen inte överlåter verksamheten i sig utan endast aktierna i bolaget som bedriver verksamheten. Se närmare om detta i avsnitt 8.3. Bestämmelsen är inte tillämplig om endast en bolagsman byts ut. Detta rätten kom fram till i RBD 13:88.