Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Överlåtelse av verksamhet i sin helhet eller endast en del av den

8.1.3 Överlåtelse av en verksamhet i sin helhet eller endast en del av den

Om den nya hyresgästen tar över verksamheten i sin helhet är det inga tveksamheter om att 12:36 JB är tillämplig. Detta är något som får prövas i det enskilda fallet och det är svårt att sätta upp några bestämda kriterier. Om överlåtelsen endast avser inventarier och inredning är det sannolikt att detta inte är tillräckligt för att hyresgästen ska ha ansetts tagit över verksamheten. Detta blev nämligen utgången i rättsfallen RBD 10:78 och RBD 17:79.