Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Tillåten ändring av en verksamhet

8.1.2 Tillåten ändring av en verksamhet

Om rörelsen överlåts i syfte att genomföra en mer väsentlig ändring i lokalens användning är inte 12:36 JB tillämplig, som exempel kan bostadsdomstolens beslut nr 146 från 1976 och RBD 43:81 nämnas. I det först fallet ansågs en ändring av en cafeteria till en kinarestaurang vara en mer väsentlig ändring, vilket inte var fallet i det senare fallet där ett finbageri ändrades till ett pizzabageri. Detta tyder på att det finns en viss handlingsfrihet i den nye hyresgästens planer i att bedriva verksamheten vidare. Viktigt att komma ihåg är att en otillåten ändring av verksamheten kan leda till att hyresrätten förverkas enligt 12:23 2 st. JB, se närmare avsnitt 2.7 och 5.3.