Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Överlåtelse och byte av hyresrätt (bostad)

7. Överlåtelse och byte av hyresrätt (bostad)

En hyresgäst har rätt att överlåta lägenheten till en annan person, fysisk eller juridisk, om hyresgästen önskar flytta därifrån s.k. substitution. Enligt 12:32 JB får dock inte hyresgästen, som huvudregel, välja vilken person som helst, utan denna person måste godkännas av hyresvärden. Hyresvärden måste dock ha en skälig anledning till att neka den nya hyresgästen. Om Hyresvärden inte lämnar hyresgästen en förklaring till varför den föreslagna personen inte godkänns, och detta inom tre veckor efter att ett godkännande begärdes, har hyresgästen rätt att säga upp avtalet. Denna regel är tvingande vilket gör det särskilt viktigt att hyresvärden är väl strukturerad och har ett bra system för att behandla sådana förfrågningar inom tidsfristen.

Anledningen till att hyresvärdens godkännande krävs är för att denne ofta har ett stort intresse av vem som ska bo i lägenheten. Hyresvärden kan ha ett intresse av att lägenheten sköts på ett bra sätt och att hyresgästen eller dennes familjemedlemmar inte stör omgivningen. Hyresgästens ekonomiska situation kan också vara intressant för hyresvärden så att denne kan känna sig trygg i att hyran betalas som den ska.

Detta är som sagt endast en huvudregel, i vissa situationer har hyresgästen alltid rätt att överlåta sin bostadslägenheten utan någon godkännande från hyresvärden. Dessa situationer kommer att behandlas närmare i avsnitt 7.1, avsnitt 7.2, avsnitt 7.3, avsnitt 7.4 och avsnitt 7.5.

Hur en bostadslägenhet får användas vid byte av hyresrätt behandlas närmare under avsnitt 7.3.

Relaterade länkar: