Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Pant eller borgen vid bostadshyra

I 12:28 a JB stadgas det att den som har ställt pant eller gått i borgen för ett avtal om bostadshyra får säga upp sitt åtagande att gälla vid månadsskiftet nio månader efter uppsägningen. Åtagandet får dock inte upphöra gälla tidigare än två år från att åtagandet började gälla.

Relaterade länkar: