Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Pant eller borgen för lokalhyra

11.2 Pant eller borgen för lokalhyra

I 12:28 stadgas att om pant eller borgen, som är ställd som säkerhet för ett lokalhyresavtal, försämras måste hyresgästen på anfordran av hyresvärden ställa ny säkerhet som hyresvärden skäligen kan nöja sig med. Följer inte hyresgästen en sådan anfordran inom en månad har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet.

Relaterade länkar: