Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresgästsorganisationer

13.2 Hyresgästorganisationens funktion och uppgifter

En hyresgästorganisation arbetar för att förbättra hyresgästernas situation i hyresförhållande. När ett hyresavtal har en förhandlingsklasul har hyresgästen i praktiken överlåtit rätten att förhandla om villkor i hyresavtalet till en hyresgästorganisation, se närmare avsnitt 13.3.4. Saknar avtalet en sådan klausul är hyresvärden inte skyldig att förhandla med en hyresgästorganisation och får dessutom inte förhandla med en sådan utan att den berörda hyresgästen är delaktig. Vid en förhandling mellan en hyresvärd, eller en hyresvärdsorganisation, och en hyresgästorganisation upprättas en förhandlingsöverenskommelse. Denna överenskommelse blir sedan bindande för alla parter som har en förhandlingsklausul i sitt hyresavtal.

En av ledamöterna i hyresnämnden ska vara medlem i hyresgästorganisationen. Denna ledamot ska tillvarata hyresgästens intressen i en tvist eller en prövning.

Vanligtvis är organisationen uppdelad på flera olika nivåer, som t.ex. bostadsområde, kommunal- och regionalnivå samt en nivå för hela landet.