Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresnämndens funktion och uppgift

13.1 Hyresnämndens funktion och uppgifter

Hyresnämnden är sammansatt av en ordförande, som är utbildad jurist, och två intresseledamöter. Den ena ledamoten har erfarenhet av att vara hyresgäst, och den andra har erfarenhet av att förvalta ett hyreshus. Ledamöterna utses av partsorganisation och förordnas sedan av domstolsverket. Ordförande arbetar heltid i nämnden medan ledamöterna har andra yrken.

Hyresnämnden har kansli i:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Luleå
 • Umeå
 • Sundsvall
 • Gävle
 • Västerås
 • Örebro
 • Linköping
 • Jönköping
 • Växjö

Förfarandet vid hyresnämnden är kostnadsfritt och går till enligt följande:

 • En part lämnar in en ansökan. Ansökan granskas och hyresnämnden sänder den vidare till motparten för ett yttrande.
 • Härefter följer en viss skriftväxling mellan parterna och senare kallas parterna till ett sammanträde. Vid detta sammanträde behandlas:
  – parternas yrkande, dvs. vad man vill att nämnden ska besluta och parternas skäl för yrkandena,
  – parternas bevisning och egna utredning i saken, nämnden förhör här eventuella vittnen och sakkunnig,
  – avslutningsvis kommer rätten med ett förslag till överenskommelse eller eventuell förlikning.
 • Om parterna inte kommer överens kan nämnden pröva tvisten och meddela ett beslut.

Sammanträden inför nämnden sker i en informell samtalston. Vanligtvis behöver inte parterna något ombud eftersom ordförande i nämnden leder hela processen och hjälper båda parter att lägga fram sin sak genom att ställa frågor m.m. Varje part får stå sina egna kostnader och i regel beviljas ingen rättshjälp i dessa tvister.

Relaterade länkar: