Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Prövning av annat villkor än hyrans storlek

13.3.6 Prövning av annat villkor än hyrans storlek

Regler om prövning av andra villkor än hyran är knapphändigt skrivna men utgår från samma princip som prövning av hyran, en allmän skälighetsprincip. I 12:55 7 st. JB uppställda villkor ska gälla i den mån det är skäligt i hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets ingående, senare inträffade förhållanden och övriga omständigheter. Bestämmelsen är således tillämplig i flera situationer, både vid ändring av villkor och vid jämkning eller ogiltigförklarande av villkor.

Relaterade länkar: