Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyrans storlek och förhandlingsklausul

13.3.4 Prövning av hyrans storlek då hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul.

Om prövningen av hyran gäller en bostad, vars hyra bestäms genom en förhandlingsöverenskommelse enligt hyresförhandlingslagen, anses hyran alltid vara skälig om dessa förutsättningar är uppfyllda:

  • att hyresgästorganisationen som var part i överenskommelsen var etablerad på orten för bostaden,
  • överenskommelsen träffades utifrån bostadens bruksvärde,
  • att överenskommelsen gäller samtliga bostäder i hyreshuset och den träffades innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna och
  • det inte var längre tid än tio år sedan första hyresgästen tillträdde lägenheten.

Detta gäller dock endast som huvudregel. I situationer då en tillbyggnad byggs på ett äldre hus behöver inte överenskommelsen gälla samtliga bostäder i hela byggnaden utan endast för bostäderna i tillbyggnaden. Avslutningsvis kan hyresnämnden, trots att alla kriterium är uppfyllda enligt ovan, besluta att hyran är oskälig om hyresnämnden finner att synnerliga skäl föreligger. Detta stadgas i 12:55 c JB. Kravet på ”synnerliga skäl” är ett högre krav än vad, mer vanligt förekommande, ”särskilda skäl” är.

Relaterade länkar: