Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Prövning och ändring av hyresvillkor (lokal)

13.4 Prövning och ändring av hyresvillkor (lokal)

Reglerna om villkorsändring vid lokalhyra skiljer sig väsentligt från reglerna om villkorsändring vid bostadshyra. Endast hyresgäster med indirekt besittningsskydd har rätt att påkalla en prövning av hyresvillkoren. (Se närmare om indirekt besittningsskydd i avsnitt 4.) När hyresvillkoren ska prövas vid lokalhyra sägs avtalet upp. Beroende av vilken part som påkallar prövningen så måste dennes uppsägning uppfylla vissa formkrav. Hyresvärden och hyresgästen har olika regler att följa vid en uppsägning för villkorsändring.

En hyresgästs rätt till ersättning på grund av att ett hyresavtal sägs upp behandlas i avsnitt 4.5.

Relaterade länkar: