Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Verkan av en uppsägning

13.4.3 Verkan av en uppsägning

En uppsägning för villkorsändring kan inte återkallas om inte motparten godkänner återkallelsen. Hyresgästen har dock indirekt en möjlighet att ångra sin uppsägning eftersom denne måste hänskjuta tvisten till medling för att uppsägningen ska vara giltig. Låter denne bli att ansöka om medling så blir uppsägningen ogiltig och effekten blir den samma som en återkallelse. Se närmare om verkan av uppsägning i avsnitt 2.5.4.

Relaterade länkar: