Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Besittningsskydd (bostad)

3. En hyresgästs besittningsskydd (bostad)

Vid bostadshyra har hyresgästen ett direkt besittningsskydd. Hyresgästens direkta besittningsskydd innebär att denne har rätt till förlängning av hyresavtalet trots att hyresvärden säger det. Det finns dock vissa situationer då hyresgästen kan avsäga sig rätten till besittningsskydd och i sådana fall är hyresgästen skyldig att flytta om hyresavtalet sägs upp.

Besittningsskyddet syfte är att hyresgästen ska kunna känna sig trygg i sin besittning till bostaden och sin hemmiljö. Detta är ett mycket skyddsvärt intresse för hyresgästen som genom besittningsskyddet kan säkras. På orter med hög bostadsbrist blir besittningsskyddets betydelse extra påtagligt. Detta innebär dock inte att det är utan betydelse på andra orter med en god tillgång på bostäder. På sådana orter kan det vara av särskild vikt att hyresgästen får behålla sin aktuella bostad då andra bostäder kan vara väsentligt dyrare.

Besittningsskyddet är inget som hindar ändring eller prövning av hyresvillkoren enligt hyresförhandlingsreglerna. Detta innebär att oavsett om hyresvillkoren förändras har hyresgästen hela tiden besittningsskyddet kvar.

Relaterade länkar: