Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Verkan av en parts konkurs

12. Verkan av en parts konkurs

Om någon av avtalsparterna försätts i konkurs har inverkar detta på hyresavtalet. Parternas rättigheter och skyldigheter vid en konkurs regleras i 12:29-31 JB.